ఆపద్బాంధవులు, రచన: మండలి బుద్ధ ప్రసాద్‌ 
పేజీలు: 223 వెల: రూ.100 
ప్రతులకు: ఎమెస్కో- 81210 98500