దేశభక్తి కథలు
సంకలనం : కస్తూరి మురళీకృష్ణ, కోడీహళ్ళి మురళీమోహన్‌
పేజీలు: 264, వెల : రూ.150, ప్రతులకు : 98496 17392