మనసున్న మనుషులు (నవల)
రచన : శారదా శ్రీనివాసన్‌
పేజీలు : 130, వెల : రూ.130
ప్రతులకు : ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు