పోస్ట్‌మార్టం - పోస్ట్‌ట్రూత్
రచన : వరవరరావు 
పేజీలు : 106, వెల : రూ.50 
ప్రతులకు : 96765 41715