రెక్కాడినంత కాలం (నవల), రచన: సుంకోజి దేవేంద్రాచారి
పేజీలు: 256, వెల: రూ.200, ప్రతులకు: విశాలాంధ్ర బుక్‌హౌస్‌