‘అబ్బూరి ఛాయాదేవి: జీవితము- సాహిత్యము’ అంశంపై సి.మృణాళిని వక్తగా ‘నా దృష్టిలో...’ కార్య క్రమం జూలై 16 సా.5.45కు రవీంద్ర భారతి, హైదరాబాద్‌లో జరుగుతుంది.

కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ