బెంగళూరు సాహిత్య అకాడెమీ ఆధ్వర్యంలో ఉస్మానియా కాలేజీ, కర్నూలు కాన్ఫరెన్స్‌హాల్‌(రూం.81)లో ‘తెలుగు సాహిత్య అభివృద్ధికి ముస్లిం రచయిత ల దోహదం’అంశంపై సెప్టెంబర్‌ 16 ఉ.10గం.ల నుంచి సదస్సు జరుగుతుంది.   

- అన్వర్‌ హుస్సేన్‌