మహాకవి శ్రీశ్రీ కారణజన్ముడు

సంకలనం: వడలి సత్యనారాయణమూర్తి
పేజీలు : 120, వెల : అమూల్యం
ప్రతులకు : 97555 50334
 
వివిధ (సాహిత్య వ్యాససంపుటి)
రచన : విహారి
పేజీలు : 143,  వెల : రూ.150
ప్రతులకు : 98480 25600
 
ఆరాటం (నవల)
రచన : మందారం (దారం గంగాధర్‌)
పేజీలు : 107, వెల : రూ.120
ప్రతులకు : 98483 84777
 
నెల నెలా మన జిల్లా సాహిత్యం (వ్యాసాలు)
పేజీలు : 618, వెల : రూ.400
ప్రతులకు : 08562 - 255517
 
చుక్కపొద్దు  (కవిత్వం)
రచన : జిందం అశోక్‌
పేజీలు : 79, వెల : రూ.100
ప్రతులకు : 89785 32225
 
సముద్ర స్వరం (వ్యాసాలు)
పేజీలు : 192, వెల : రూ.150
ప్రతులకు : 94907 03857
 
గల్మ (కవిత్వం)
రచన : గంభీరావుపేట యాదగిరి
పేజీలు : 119, వెల : రూ.100
ప్రతులకు : 94406 17611
 
శరధార (కవిత్వం)
రచన : ఊటుకూరు రంగారావు
పేజీలు : 35, వెల : రూ.25
 
పూలపాటలు
పేజీలు : 57, వెల : రూ.25
 
శ్రీ సిద్ధేశ్వర చరిత్రము
సంపాదకుడు : ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం
పేజీలు : 296, వెల : రూ.120
ప్రతులకు : 040 - 29703142
 
యుగకర్త గురజాడ (వ్యాసాలు)
రచన : వెలమల సిమ్మన్న
పేజీలు : 148, వెల : రూ.160
ప్రతులకు : 94406 41617
 
మనిషే ఓ మహా కావ్యం (కవిత్వం)
రచన : డా. కత్తి పద్మారావు
పేజీలు : 561, వెల : రూ.500
ప్రతులకు : 98497 41695
 
తెలంగాణ జల కవితోత్సవం (కవిత్వం)
ప్రధాన సం: సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌ రెడ్డి
పేజీలు : 434, వెల : రూ.300
ప్రతులకు : రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షులు, తెలంగాణ, వనపర్తి జిల్లా