అతను పడిలేచిన కెరటం!

రచయిత సలీం కలం నుంచి ఒలికిన రచన ‘పడిలేచే కెరటం’. అవిటితనం కనబడే శరీరానిది కాదు. కవ్వించి నవ్వుకునే మనుషులది, వాళ్ళ మనసులది అన్న విషయాన్ని హృద్యంగా అక్షరీకరించారు. సాగర్‌ అనే వికలాంగుడి అంతర్గత వేదన - బహిర్గత భావన - సామాజిక శోధన ఇందులో ప్రతి ధ్వనిస్తాయి. ఎదగాలన్న కసి - ఎగసిపడే కృషి కథానాయకుడు సాగర్‌లో ప్రతిబింబిస్తూ సమాజ పోకడలోని లోపాల్ని ఎత్తిచూపుతాయి.

- వల్లూరి రాఘవరావు

పడిలేచే కెరటం (నవల),

రచన: సలీం

పేజీలు: 368, వెల: రూ. 200,

ప్రతులకు: 7588 630243