విచ్చుకోవాలి (కవిత్వం)

రచన : వై.హెచ్‌.కె. మోహన్‌రావు

పేజీలు : 80, వెల : రూ.100

ప్రతులకు : 89852 96123