సి.పి. బ్రౌన్‌ సాహితీ సేవా పురస్కారం

పాఠ పరిష్కరణ, కావ్యాలకు వ్యాఖ్య, నిఘంటు నిర్మాణం- ఈ రంగాలలో కృషి చేసినవారికి సి.పి. బ్రౌన్‌ సేవా సమితి (బెంగళూరు) 2020 సంవత్సరం నుంచి ‘సి.పి. బ్రౌన్‌ సాహితీ సేవా పురస్కారం’ ఇవ్వదలచింది. సన్మానం, రూ.10వేల నగదు పురస్కారం ఉంటాయి. నియమాలు: 1) పదవీ విరమణ పొం దిన తరువాత పండితులు, సాహితీవేత్తలు చేసిన కృషి సి.పి. బ్రౌన్‌ సేవలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. 2) వృత్తితో సంబంధం లేకుండా ప్రవృత్తిపరంగా తెలుగు భాషా సాహిత్యాలపై కృషి చేసి ఉండాలి. అభ్యర్థులు తమ కృషిని వివరిస్తూ, తమ వివరా లతో కూడిన సమాచారాన్ని అక్టోబర్‌ 20లోగా చిరునామా: I. Lakshmi Reddy, C/o, VISION PU College, No. 802, 9th B Main, HRBR Ist Block, Benga luru - 560 043. Karnataka (State) కు పంపాలి.

వివరాలకు: 93425 40479.

ఇడమకంటి లక్ష్మీరెడ్డి