పెన్నా సాహిత్య పురస్కారం
 
పెన్నా సాహిత్య పురస్కారం 2020కు జనవరి 2019 నుంచి డిసెంబర్‌ 2019 వరకు ప్రచురితమైన కవితా సంపుటా లను ఆహ్వానిస్తున్నాం. మార్చి 31లోగా 4 కాపీలను చిరునామా: మోపూరు పెంచల నరసింహం, 23-1-57, పెండెం వారి వీధి, పత్తేఖాన్‌ పేట, నెల్లూరు- 524003కు పంపాలి. ఫోన్‌: 8500130770. 
 
మోపూరు పెంచల నరసింహం