పాతూరి మాణిక్యమ్మ సాహిత్య పురస్కారంకోసం 2019లో ప్రచురిత మైన కవితా సంపుటాలు 2ప్రతులను మార్చి 30లోగా 

చిరునామా: పాతూరి అన్నపూర్ణ, 1156/28-1, ప్రశాంతి నగర్‌,

నవలాకులతోట, నెల్లూరు-2, ఫోన్‌: 94902 30939కు పంపాలి.

 

పాతూరి అన్నపూర్ణ