నాన్న కవితలకు ఆహ్వానం
 
మా తండ్రి కొత్వాల్‌ ఆంజనేయులు స్మార కార్థం వేస్తున్న కవితా సంపుటి కోసం కవితలను మార్చి 31లోగా వాట్సాప్‌ నెం. 98668 63913కు పంపగోరుతున్నాం. 
 
భానుశ్రీ కొత్వాల్‌