కిన్నెర ఆర్ట్‌ థియేటర్స్‌ సాహితీ కిరణం సౌజన్యంతో నిర్వహించే కవితలపోటీకి పి.వి.నరసింహారావు జీవితం - సాహిత్యం అంశంపై కవితలను అక్టోబర్‌ 31 లోపు చిరునామా: కిన్నెర ఆర్ట్‌ థియేటర్స్‌-సాహితీ కిరణం కవితల పోటీ, ఇం.నెం.11-13-154, అలకాపురి, రోడ్‌-3, హైదరాబాద్‌-500102, ఫోన్‌: 040-29550181 కు పంపాలి.

పొత్తూరి సుబ్బారావు