‘రొట్టమాకురేవు కవిత్వ అవార్డు’లో భాగంగా 2020 సంవత్సరానికి అవార్డులను ఈ కింది కవితా సంపుటాలకు ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది. షేక్‌ మహమ్మద్‌ మియా స్మారక కవిత్వ అవార్డు: ‘రేగుపండ్ల చెట్టు’ (కోడూరి విజయకుమార్‌); కె.యల్‌. నరసిం హారావు స్మారక కవిత్వ అవార్డు: ‘స్పెల్లింగ్‌ మిస్టేక్‌’ (అనిల్‌ డాని), ‘మనిషొక పద్యం’ (మెట్టా నాగేశ్వరరావు); పురిటిపాటి రామి రెడ్డి స్మారక కవిత్వ అవార్డు: ‘కాలం వాలిపో తున్నవైపు’ (మెర్సీ మార్గరెట్‌). వివరాలకు: 9849156588

 

శిలాలోలిత, కవి యాకూబ్‌