శివేగారి దేవమ్మ స్మారక పురస్కారం కోసం 2020లో ముద్రితమైన కథలు, కవితల సంపుటాలను ఆహ్వానిస్తున్నాం. మూడేసి ప్రతులను డిసెంబర్‌ 31లోగా చిరునామా: శివేగారి, కాలవపల్లి, ఎం.పీ. కొటూరు (పోస్ట్‌), పలమనేరు (మండలం), చిత్తూరు జిల్లా, పిన్‌: 517408, ఫోన్‌: 6300318230కు పంపాలి. బహుమతి పొందిన కథల, కవితల సంపుటాలకు రూ.7వేలతో సభలో పురస్కార ప్రదానం జరుగుతుంది.

శివేగారి