‘మా ఇంటి తంటా’కి స్వాగతం! సుస్వాగతం!!మనం ఇప్పుడు కత్తి, రివాల్వర్‌లాంటి మారణాయధాలకు,ప్రతాపాలకు ప్రఖ్యాతి చెందిన వీర బొబ్బిలి గడ్డ మీద...నరసింహరాజు గారి ఇంట్లో ఉన్నాం. నరసింహరాజుగారి భార్య సుగుణగారితో మాట్లాడుతున్నాం.‘‘నమస్కారం సుగుణగారు’’‘‘న మస్తే’’‘‘గత ఏభై వారాలుగా మీరు, మీకిష్టమైన ‘మా ఇంటి తంటా’ ప్రోగ్రాం చూస్తున్నారు. అవునా?’’‘‘అవును’’‘‘వారం వారం మా ఇంటి తంటా చూస్తూ...మీరూ ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొవాలనుకున్నారు. యామై రైట్‌’’‘‘రైట్‌ మేడమ్‌’’‘‘వారానికో హత్య! వారం వారం రకరకాల హత్యలు మా ఇంటి తంటాలో చూస్తూ మీరూ ఓ హత్య చెయ్యాలని ఉవ్విళ్ళూరుతున్నారు’’‘‘అవును మేడమ్‌! ఉవ్విళ్ళూరుతున్నాను’’‘‘హత్యలు అనేక రకాలు! కత్తితో చంపొచ్చు! సుత్తితో చంపొచ్చు! రాతితో చంపొచ్చు! రివాల్వర్‌తో చంపొచ్చు...అయితే ఇక్కడ చావడం ప్రధానం కాదు, చంపడం ప్రధానం. 

ఎలా చంపారన్నదే మా ప్రేక్షకులకు కావాలి.చెప్పండి! మీరెవరని చంపుదామనుకుంటున్నారు? ఎలా చంపుదామనుకుంటున్నారు?’’‘‘మా అత్తగారిని చంపుదామనుకుంటున్నాను మేడం! ఎలా చంపుదామనుకున్నదీ...’’‘‘చంపి చూపిస్తారు! ఓకే! సుగుణగారు వాళ్ళ అత్తగారిని చంపడానికి ముందు మనం తీసుకుందాం...ఓ చిన్న బ్రేక్‌’’జలుబు, దగ్గు, జ్వరం...ఇవన్నీ పోవాలంటే ఇకపై మీరు రకరకాల మందులు వాడనవసరం లేదు! ఒకే ఒక చిట్కా ఉంది. అదేంటంటే...బ్లేడుతో గొంతును కోసేసుకోండి! దెబ్బకి అన్నీ ఎగిరిపోతాయి!!

మీ అత్తగారితో మీరు బాధలు పడలేకపోతున్నారా? మీ ఆడబడుచుతో మీరు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారా? అయితే మీకు కావాలి...మిర్చీ బ్రాండ్‌ కత్తి! అనువైన సైజుల్లో అందుబాటు ధరల్లో మీకోసం. సంప్రదించండి. మిర్చీ బ్రాండ్‌ కత్తులు, వన్‌ డేష్‌ వన్‌ టు త్రీ ఆబ్లిక్‌ సెవెన్‌, మర్డర్‌ లేన్‌, న్యూఢిల్లీ.‘‘మా ఇంటి తంటాకి తిరిగి స్వాగతం! చెప్పండి సుగుణగారు! మీ అత్తగారిని మీరు ఎలా చంపాలనుకుంటున్నారు? దానికి ముందు మీరీ సంగతి కూడా మా ప్రేక్షకులకు చెప్పాలి. అసలు మీ అత్తగారిని ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నారు? తంటా యేంటి’’‘‘తంటా యేంటంటే...మా అత్తగారిని ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నానంటే...పెళ్ళి అయిన దగ్గర్నుంచీ చూస్తున్నాను. ప్రతి దానికీ సణుగుడే! ఏదీ ఓ పట్టాన ఒప్పుకోదు! కొడుకు-కోడలూ సినిమాకి వెళ్తున్నా సహించలేదు. నే ను గుడికి వెళ్ళినా తనకి చెప్పే వెళ్ళాలి. మా వారు నాకు చీర కొని తెచ్చినా తనకి చెప్పే తీసుకు రావాలి. ఏంటిదంతా? ఈ తంటా యేంటి? అసలు ఆవిడెవరు? ఆవిడకు నేను మా వారూ జవాబుదారీ ఎందుకు కావాలి? అందుకే చిరాకెత్తి చంపాలనుకుంటున్నాను’’‘‘నిజం చెప్పాలంటే అత్తలంతా ఇంతేనండి! మీరు మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరి మీ అత్తగారిని ఎలా చంపాలనుకుంటున్నారు?’’