ఆయుధం (నవల)
రచన : టి.ఎస్‌.ఎ. కృష్ణమూర్తి
పేజీలు : 264, వెల : రూ.180 
ప్రతులకు : అన్ని పుస్తక కేంద్రాలు