అభయారణ్యం (కథలు), రచన: జి.లక్ష్మి
పేజీలు: 140, వెల: రూ.120, ప్రతులకు: విశాలాంధ్ర అన్ని బ్రాంచీలు