ఆథర్స్‌  స్టోరీస్‌ (కథల సంకలనం 2018)
సంపాదకుడు : ఎమ్‌.ఆర్‌.వి. సత్యనారాయణ మూర్తి
పేజీలు : 230, వెల : రూ. 150, ప్రతులకు : 98486 63735