సినీబేతాళ కథలు, రచన: డా. కె.వివేకానందమూర్తి
పేజీలు: 176, వెల: రూ.125 
ప్రతులకు: emescobooks@yahoo.com