హరివంశము, రచన: ఎ.ఎన్‌.జగన్నాథశర్మ, 
పేజీలు: 448, వెల: రూ. 324 
ప్రతులకు: శ్రీరాఘవేంద్ర పబ్లిషర్స్‌, 94948 75959