ఇంటివైపు (కవిత్వం), రచన: అఫ్సర్‌
పేజీలు: 261 , వెల: రూ. 180
ప్రతులకు: నవోదయ బుక్‌ హౌస్‌, కాచిగూడ, హైదరాబాద్‌