కథావళి 
రచన : అంబటిపూడి వెంకటరత్నం
పేజీలు : 116, వెల : రూ.50