‘లోయ’ మరికొన్ని కథలు 
రచన: బి. అజయ్‌ప్రసాద్‌
పేజీలు: 168, వెల: రూ.140
ప్రతులకు: 0866 - 2572949, 89856 08936