మా తిరుపతి కొండ కథలు, రచన: గోపిని కరుణాకర్‌
పేజీలు: 116, వెల: రూ. 200, 
ప్రతులకు: కథా ప్రపంచం - 95535 18568