మా ఫణిగిరి గుట్ట కథలు, రచన : శిరంశెట్టి కాంతారావు
పేజీలు: 143, వెల: రూ.100 
ప్రతులకు: 98498 90322, ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు