మబ్బులు వాలని నేల (నవల)

రచన : సన్నపురెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి

పేజీలు : 184,

వెల : రూ.150