మరోసారి కారా కథల్లోకి 
సంపాదకత్వం : రమాసుందరి
పేజీలు: 230, వెల: రూ.150
ప్రతులకు : కథానిలయం, విశాఖ బ్యాంక్‌ ‘ఏ’ - కాలనీ, శ్రీకాకుళం- 532001