నేహల (చారిత్రక నవల), రచన : సాయి బ్రహ్మానందం గొర్తి
పేజీలు: 373, వెల: రూ.250, ప్రతులకు : ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు