పదచిత్రం (కవిత్వం) - సతీష్‌ చందర్‌, 
పేజీలు: 376, వెల: రూ. 250, 
ప్రతులకు: 411, హిమసాయి గార్డెన్స్‌, స్ర్టీట్‌ నెంబర్‌ 5, 
జవహర్‌ నగర్‌, హైదరాబాద్‌- 500020