శ్రీకృష్ణదేవరాయలు 
రచన : యస్‌.డి.వి. అజీజ్‌
పేజీలు : 96, వెల : రూ.100 
ప్రతులకు : ఎస్‌. అబ్దుల్‌ అజీజ్‌, 46/634, బుధవారపేట,కర్నూలు-2.