రచన: ఇంద్రగంటి జానకీబాల
పేజీలు: 221, వెల: రూ.150, ప్రతులకు: నవోదయ బుక్‌హౌస్‌