తెలంగాణార్థం (రెండేళ్ళ తెలంగాణ పరిణామాలు)
రచన : ఎన్‌. వేణుగోపాల్‌
పేజీలు : 286, వెల : రూ.150