వ్యూహం (నవల)

రచన : శిరంశెట్టి కాంతారావు

పేజీలు : 208, వెల : రూ.150