ఉమ్మడిశెట్టి సత్యాదేవి సాహితీ అవార్డు-2019కు దేశరాజు ‘దుర్గాపురం రోడ్‌’ కవిత్వ సంపుటి ఎంపికైంది.  

 


ఉమ్మడిశెట్టి రాధేయ